Iсторико-патрiотичний клуб

"Алатир"


Зброя – це не обов’язково пістолет. Стріляти можна всім: словом, справами, вчинками

— Святослав Вакарчук

Що ж таке гроші ?

 

C:\Users\Admin\Desktop\гроші україни.jpg

Відомо, що гроші – це міра вартості товарів. Виникли гроші дуже давно, у процесі розвитку товарного виробництва і обміну товарами. Спочатку виник бартер – товар обмінювали на товар, згодом з’явилися металеві      (монети) та паперові гроші.

Монети виникли в Китаї у ХІІст. до н.е. Вони були литими. Приблизно п’ять віків по тому з’явились перші карбовані монети у давніх греків. Що ж означає саме слово «монета»? Існує кілька версій. За однією – від того, що римський монетний двір розташовувався при храмі богині Юнони, яку називали Монетою (пророчицею). За іншою, слово «монета» походить від латинського «monitum» – провіщення, що можна зрозуміти, як повідомлення про платіж. Ще за однією – від вавилонської грошової одиниці міни.

В Україні –Русі грошима тривалий час слугували худоба і хутро. Звідси і походять назви тогочасних грошових одиниць – «гривня» і «куна». Гривня, за однією версією, означала шийну прикрасу, за іншою – голову (гриву) худоби, тобто, обидва варіанти свідчать про спільне етнологічне походження. Назва ж грошового знака куна походить з тих часів, коли білячі, куничі, соболеві хутра заміняли гроші. У ІХ – ХІІІ ст. куною називали срібну монету вагою від 1 до 3,3 г. У ХІІст. куна дорівнювала 1,5 гривні.

Перші українські гроші виникли наприкінці Х – на початку ХІ ст. за часів правління князя Володимира Великого. Вони називались «златники» і «срібники». На золотих монетах Київської Русі містилися образ князя та родовий знак династії Рюриковичів – тризуб. Златники Володимира виготовлялись на дуже високому художньому рівні, кожен вагою 4,2 г. Син Володимира, великий київський князь Ярослав Мудрий, випускав лише срібники, вагою від 1,7 до 4,7 г.

C:\Users\Admin\Desktop\монети володимира великого.jpg

Карбувались гроші і за князя Володимира Мономаха. На його золотих гривнях з одного боку було ім’я князя та напис: «Боже, допоможи рабові своєму», з іншого – зображення голови людини зі змією, що звилася навколо. Відомо, що на Русі вірили в магічну силу монет із зображенням змія – змійовиків.

C:\Users\Admin\Desktop\монета мономаха.jpg

Історики стверджують, що Богдан Хмельницький також карбував монети, на яких, з одного боку був зображений меч, а з другого – ім’я гетьмана. На жаль, жодної з таких монет ще не знайдено.

З утворенням УНР Центральна Рада 1 березня 1918 року ввела нову фінансову систему і грошовою одиницею стала гривня, що ділилася на 100 шагів (шаги мали вигляд марок, які друкувались на дуже тонкому папері і були невеликого розміру). Ескізи гривень УНР виконали талановиті українські художники Василь Кричевський та Георгій Нарбут. Паперові гроші УНР друкувались у Берліні і доставлялись під посиленою охороною до Києва поїздами або літаками. Через нестачу державних кредитових білетів окремі міста України випускали власні гроші.

C:\Users\Admin\Desktop\гривна 1918.jpg

Грошовою одиницею незалежної України гривня стала згідно з Указом Президента України «Про грошову реформу в Україні» від 25 серпня 1996 року. Гривні першого покоління виготовляли у Канаді і на Мальті, а звідти завозили в Україну. Цікаво, що виготовлені вони були вже у 1992 році, а в обіг були введені через 4 роки.

C:\Users\Admin\Desktop\гривня 1992.jpg

Звідки ж походить слово «гроші»? В середні віки воно прийшло в українські землі разом з динарієм, грошовою одиницею, що була розповсюджена у ті часи в усій Європі. Власне  “groshi”  почали карбувати в Італії у ХІІ ст., коли 1192 року венеціанський дож Анрі Дондоло ввів у обіг «денарій великий», назвавши його Groschen. Таким чином, головна монета пізнього середньовіччя отримала назву – грошен.  З розвитком торгівлі ці монети поширились по всій території Центральної та Східної Європи. Саме від цього слова й пішли українські «гроші».

Чи виконували гроші у давні часи ті самі функції, що і сьогодні? Безперечно, правда, у дещо спрощених формах і не в такому обсязі. Щоб проілюструвати роль грошей у суспільстві, ми цитуємо висловлювання великого грецького філософа Арістотеля та автора «Капітала» Карла Маркса.

«Гроші стали грішми (nomisma), не по своїй внутрішній природі, а в силу закону (nomos), і в нашій волі змінити це становище і зробити їх непотрібними»                                                                                                                                                                               Арістотель

 

«Те, що існує для мене завдяки грошам, те, що я можу оплатити, тобто те, що можуть купити гроші, це – я сам, власник грошей. Наскільки велика сила грошей, настільки велика і моя сила. Властивості грошей суть моя – їхнього власника – властивості і сутні сили. Тому те, що я є і що я здатний зробити, визначається аж ніяк не моєю індивідуальністю. Я потворний, але я можу придбати собі найвродливішу жінку. Значить, я не потворний, бо дія потворства, його відлякуюча сила зводиться нанівець грошима. Хай я – за своєю індивідуальністю – кульгавий, але гроші здобувають мені 24 ноги; значить, я не кульгавий. Я поганий, нечестивий, безсовісний, недоумкуватий, але гроші в пошані, отже, і їхній власник у пошані. Гроші є найвищим благом – значить, благородний і їхній власник… До того ж він може купити собі людей блискучого розуму, хіба не розумніший від них? І хіба я, який за допомогою грошей спроможний одержати все, чого жадає людське серце, хіба я не володію всіма людськими здібностями? Отже, хіба мої гроші не перетворюють мої немічності на їхню пряму протилежність?»

                                                                                                                                                          Карл Маркс

То що ж таке гроші? Вирішувати кожному…

 


Розробка сайтів - Віталій Ткач